top of page
כתובת מייל:
מספר טלפון:

מורה ליצירה ואמנות בשלל תחומים ובגישה מרפאת ומאפשרת מציעה זומים לטווח גילאים רחב, מהיסודי ומעלה

בוגרת ויטל (שנקר של היום)במגמת איור

איילת גג

השכלה:

קצת עליי:

bottom of page